Navigation och sjömanskap

409 kr

NAVIGATION OCH SJÖMANSKAP är avsedd för studier till Förarintyg och Kustskepparintyg. Den används också som en del i utbildningen för Fartygsbefäl klass VIII.

Boken fungerar för olika former av navigeringskurser, självstudier och som uppslagsbok ombord.

NAVIGATION OCH SJÖMANSKAP är en mycket innehållsrik och omtyckt faktabok med praktisk inriktning.


Den ger kunskap om

- navigering med och utan instrument

- sjövägsregler

- manövrering

- sjösäkerhet

- väder

- första hjälpen m.m.


Boken beskriver komplicerade sammanhang på ett enkelt sätt och ger dessutom tips och rekommendationer vid val av tillbehör och utrustning.

Författarteamet Jonas Ekblad och Börje Wallin har som mål att hålla Navigation och sjömanskap så aktuell som möjligt. Därför har den sedan starten 1986 tryckts till i flera upplagor.